Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos szakmai koordinációt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., mint főszervező, illetve a  a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, mint szervezők (a továbbiakban együtt: Szervező) végzi.

Az Általános Szerződési Feltételek részletezik a rendezvény ideje alatt betartandó utasításokat, magatartási- és közlekedési szabályokat, az eszközök rendeltetésszerű használatának szabályait, a nem rendeltetésszerű használatból és egyéb okokból bekövetkező káresemények felelősségi szabályait, valamint iránymutatást ad a rendezvény kapcsán felmerülő kérdések tekintetében. A Szervező a rendezvényre regisztráló, azon részt vevő személyeket (a továbbiakban: résztvevő) az alábbiakról tájékoztatja:

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK – KERÉKPÁR ÉS GYALOGTÚRÁK

I.1. Kerékpár és gyalogtúrákra történő regisztráció, részvétel feltételei és azzal kapcsolatos kötelezettségvállalás

 1. A regisztráció elküldésével a résztvevő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Általános Szerződési Feltételek megismerésével és elfogadásával a résztvevő tudomásul veszi, hogy a résztvevő és a Szervező között szerződéses viszony jön létre, mely szerződéses viszony egyes részleteit jelen ÁSZF tartalmazza.
 2. A regisztráció elküldésével a résztvevő kijelenti, hogy amennyiben részvétele határátlépést érint, rendelkezik a határátlépéshez szükséges érvényes okmányokkal. Tudomásul veszi, hogy megfelelő okmányok hiányában a Szervező nem gondoskodik a résztvevő szállításáról, az utaztatásáról.
 3. 14 éven felüli kiskorú résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével vehet részt a rendezvényen. A hozzájárulás meglétét a kiskorú a Szervező felhívására igazolni köteles. Hozzájárulás hiányában a Szervező az indulás jogát megtagadja.
 4. 14 év alatti kiskorú csak akkor vehet részt a rendezvényen, ha törvényes képviselője helyette és nevében írásban kijelentette, hogy a Szervező által szervezett rendezvény kiírását, jelen Általános Szerződési Feltételeket mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat, előírásokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.
 5. A Szervező a hiányosan vagy hibásan megadott regisztrációs adatokból eredő problémákért nem felel.
 6. A regisztráció akkor válik befejezetté, amikor a regisztrációnál előírt díj megfizetésre került, illetve az összeg jóváírása megtörtént a számlán.
 7. Szervező rendezvényén a résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, különös figyelemmel az alábbiakra:
  • jobbra-tartási kötelezettség,
  • elsőbbségadási kötelezettség.
 8. A rendezvény részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani.
 9. Az esetleges balesetekért és az Általános Szerződési Feltételek be nem tartásából, a KRESZ áthágásából, illetve egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért és anyagi károkért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
 10. A résztvevő a kulturált viselkedés szabályai szerint köteles eljárni. Kötelező betartani a jogszabályi előírásokat, helyi rendeleteket, és tiszteletben tartani a helyi szokásokat.
 11. A Résztvevő köteles ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. Tilos a frissítőpontokon kívül történő szemetelés.
 12. A többi résztvevővel, illetve szervezőkkel szemben tilos sportszerűtlen magatartást tanúsítani.
 13. Minden útvonal kerékpáros csapatot egy tapasztalt kerékpáros túravezető vezeti, aki a teljes vonalon koordinálja, és instrukciókkal látja el a résztvevőket. A biztonságos részvétel érdekében a túravezető által kért és adott utasítások minden résztvevő számára kötelezőek.
 14. A résztvevőkön kívül kísérő kerékpár, egyéb kísérő jármű használata kizárólag a szervező részére megengedett.

 

I.2. Felszereléssel kapcsolatos előírások

 1. A rendezvényen mindenki saját kerékpárral vesz részt. A Szervező által javasolt kerékpártípus: országúti, trekking, travel.
 2. Technikai hiba esetén a Szervező korlátozott számban tartalék kerékpárt biztosít.
 3. Aki nem megfelelő fizikai állapotból vagy műszaki állapotú kerékpárból eredően, idő előtt feladja a túrát, annak a hazautazásáról saját maga gondoskodik.
 4. A résztvevő köteles a kapott rajtszámot teljes méretében (levágás, behajtás nélkül) rögzíteni. A rajtszámnak az esemény teljes időtartama alatt láthatónak kell lennie, azt letakarni, elforgatni nem lehet.
 5. A túra résztvevője köteles fejvédőt használni. A résztvevő – saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles ellenőrizni, hogy kerékpárja, sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervező jogosult arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulók részvételét bármely időpontban kizárja.
 6. Éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között, a kerékpárnak rendelkezni kell első és hátsó világítással. Erősen ajánlott két hátsó lámpa felszerelése, amiből az egyiknek állandóan világítania kell (nem villogó üzemmód). Azok a résztvevők, akik kerékpárja nem felel meg e követelményeknek nem indulhatnak a rendezvényen. Alkonyatkor vagy rossz látási viszonyok között minden induló köteles bekapcsolni a világítást.
 7. A résztvevőnek a KRESZ-ben előírásainak megfelelően viselnie kell láthatósági mellényt.
 8. Fokozottan ügyelni szükséges a fertőtlenítésre, a higiéniai előírások betartására, különös tekintettel a ruházatra, kesztyűre, és a kerékpár, illetve a sporteszköz gyakran érintett felületeire, mint pl. markolat, kezelőszervek és nyereg.

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK – VÍZITÚRA

https://otthonrolhaza.hu/augusztus-20/viziturak/ oldalon közzétett programismertető szerinti Nemzeti Összetartozás Leevezésen (továbbiakban: Leevezés) az alábbiakban meghatározottak elfogadásával és betartásával lehet részt venni.

 1. A Leevezésre nevezni az online felületen 2021. augusztus 12 (csütörtök) . 23:59 óráig lehet. A nevezés csak a befizetett nevezési díjjal válik a nevezés érvényessé. A nevezési díjat a szervező kizárólag abban az esetben fizeti vissza, amennyiben a Leevezés szélsőséges időjárás vagy egyéb vis major miatt nem indítható el.
 2. A Leevezésen 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt. 18 évesnél fiatalabb személy (továbbiakban kiskorú) szülői engedéllyel vehet részt, 14 évnél fiatalabb személy csak abban az esteben vehet részt, amennyiben a szülőkkel egy hajóban vagy külön hajóban indul az eseményen.
  18 év esnél fiatalabb személy esetében a szülők által aláírt, két tanú által hitelesített szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges. A szülői hozzájáruló nyilatkozatot a helyszínen a rajtszámátvételkor le kell adni.
 1. A Leevezés szabályzatát a jelen részvételi és fizetési feltételek, a nevezési visszaigazolás, a felelősség-vállalási nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató együttesen képezik.
 2. Az online nevezés során a részvételi és fizetési feltételek, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a jelentkezők elfogadják a részvételi szabályzat kötelező érvényét, valamint a Leevezés szervezőinek utasítási jogát. A szervezőnek nemcsak joga, hanem kötelessége is minden lehetséges eszközzel gondoskodni a személyek és az anyagi javak biztonságáról, beleértve a Leevezés megszakítását, halasztását vagy vétkes személyek kizárását is.
 3. A kötelező sportorvosi vizsgálatot nem írjuk elő (ezt a nyilatkozat pótolja), azonban javasoljuk, hogy a jelentkezés előtt mindenki saját érdekében kérjen orvosától alkalmassági vizsgálatot. A vizsgálat hiánya súlyos balesethez is vezethet. A Leevezésen egy váratlanul érkező szélsőséges időjárás komoly idegi és fizikai megterhelést jelent. Nem ajánlatos részt venni keringési zavarokkal küzdő, cukorbeteg vagy ínhüvelygyulladásra hajlamos személyeknek.
 4. A Leevezés helyszíni regisztrációját legkésőbb 7.30-kor meg kell tenni, majd haladéktalanul megkezdeni a kijelölt hajókba való beülést. A Leevezés 9.00 órakor veszi kezdetét
 5. A Leevezésen résztvevőnek követnie kell az eseményt biztosító hajóegységek (vízimentők, vízirendőrség) utasításait.
 6. A vízen mentőmellény használata kötelező, melyet a szervezők biztosítanak.
 7. A Leevezés során a biztosító motorosokban ülő túravezetők, valamint a hajó kormányosának az utasításait minden résztvevő köteles betartani.
 8. A Leevezésen való részvétel, saját felelősségre és kockázatra történik. A rendezők a bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért, vagy anyagi károkért felelősséget nem vállalnak, és nem fedezik a felmerülő költségeket. Baleset esetén a csónak vezetője, többszemélyes egység esetén a Kapitány a felelős.
 9. Az Leevezés alatt a túravezetők által kijelölt útvonalról letérni nem lehet.
 10. A Leevezésre csak gyakorlott, edzésben lévő, fegyelmezett és jó egészségi állapotban lévők jelentkezzenek. A résztvevők kötelesek a bajba jutott társaiknak megadni a tőlük elvárható segítséget.
 11. Az Leevezésen való részvételhez ismerni kell a Hajózási Szabályzat vonatkozó részeit és a hajózási jelzéseket.
 12. Az Leevezés helyszínére történő utazást a résztvevők egyénileg oldják meg.
 13. Az esemény napján lehetőség van díjmentesen Ruhatár szolgáltatás igénybevételére.  A ruhatár szolgáltatást minden részvevő saját felelősségére veszi igénybe és elfogadja a Ruhatár szolgáltatás használati feltételeit.
 14. Minden résztvevő hozzájárul, hogy a Leevezésen a róla készült fényképeket, videókat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korlátozás nélkül felhasználhassa, tudomásul veszi, hogy a fényképeken, videókon név feltüntetésére a Szövetség nem kötelezhető.
  • Ruhatár szolgáltatás használati feltételei:
  • A ruhatár használata a résztvevőknek díjmentes
  • A ruhatárat csak a versenybe nevezett (karszalaggal rendelkező) résztvevő veheti igénybe.
  • A ruhatárba személyenként 1 db 30 literes zacskóba lehet ruhát elhelyezni (a zacskót a szervezők biztosítják)
  • A zacskó lezárt állapodban kerül átvételre, annak tartalmáért a résztvevő felel.
  • A csomag ruhatárban elhelyezésekor azonosításra a nevezési karszalag száma, illetve a karszalagra ráírt azonosítószám szolgál, mely számot a Szervező a zacskón feltünteti
  • A nevezési karszalagot a csomag visszavételéig meg kell őrizni, ennek hiányában a csomagot nem lehet elvinni.
  • A ruhatár mind a rajt, mind a célállomáson őrzött, ugyanakkor a zacskóban elhelyezett tárgyakért, értékekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  • Amennyiben a rendezvény napján 13:00 óráig a csomagot a résztvevő a ruhatárból nem viszi el, a csomag elvesztése, megsemmisülése esetén a Szövetséggel szemben igényt nem érvényesíthet.
  • A csomagban tűzveszélyes, illegális anyagot, eszközt, élőlényt elhelyezni tilos!

 

III. RÉSZVÉTELI ELŐÍRÁSOK

III.1. Résztvevővel kapcsolatos előírások

 1. A résztvevő a regisztrációval elismeri, hogy a rendezvényen a saját felelősségére vesz részt.
 2. A résztvevő kifejezetten kijelenti, hogy a részvételt megelőzően a SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedésre vagy más fertőző betegségre utaló tünetet nem észlel magán, illetve a részvétel időpontját megelőző 14 napban igazoltan koronavírussal fertőzött személlyel személyesen nem érintkezett.
 3. A Szervező kiemelt hangsúlyt fektet a biztonságra. Minden résztvevőnek a részvétel idejére egyéni sport-, illetve balesetbiztosítással kell rendelkeznie.
 4. A regisztráció elküldésével a résztvevő kijelenti, hogy a táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szív- és érrendszeri megbetegedésben nem szenved. Javasolt a túra előtt sportorvosi vizsgálat, hogy az egészségi állapot megfelel-e a rendezvényen való részvételhez.
 5. Aki bármilyen gyengeséget, betegségre utaló jelet vagy fertőző megbetegedés gyanúját érzi magán, ne vegyen részt a rendezvényen.
 6. A résztvevő a regisztrációval elfogadja, hogy a rendezvénnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, a Szervező felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.

III.2. Egyéb előírások

 1. A rendezvényen résztvevő a felszerelésén, pl. kerékpáron a rendező által biztosított reklámanyagot helyezhet el.
 2. A részvétel érdekében fizetendő díjban lévő ellátáson kívüli étkezésről és folyadékbevitelről minden résztvevő maga gondoskodik. Étel és ital a résztvevők számára a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett.

III.3. Szervező joga

 1. A Szervező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a regisztrációt bármikor lezárja vagy a regisztrációt más módon korlátozza.
 2. A Szervező és Lebonyolító kifejezetten rögzíti, hogy a rendezvényen való részvétel feltételeként a koronavírus elleni védettség igazolásáról 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelete szerinti védettségi igazolás vagy védőoltást igazoló applikáció (és abban foglalt érvényes és hatályos) igazolás megléte kerül meghatározásra. A Szervező és Lebonyolító jogosult a rendezvényen résztvevő valamennyi személyt felhívni jelen pont szerinti igazolás bemutatására.
 3. A Szervező fenntartja az útvonal, a helyszín, a program és időpont változtatás jogát.
 4. A Szervező a rendezvényt rossz időjárási körülmények között is megtarthatja, kivéve, ha – a Szervező kizárólagos mérlegelése alapján – az időjárási körülmények a Résztvevő személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztetnék. Utóbbi esetben az esemény elmarad.
 5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvényről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a szervező tulajdonát képezi. A készült fotókat és filmeket a Szervező szabadon felhasználhatja reklám- és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. óriásplakát, szórólap), melyért a felvételen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvény kiírását, az Általános Szerződési Feltételeket az eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos honlapon és a helyszínen ad tájékoztatást.
 7. A Szervező az Általános Szerződési Feltételek súlyos megsértésének megállapítása esetén, ezen okból a résztvevőt az eseményből bármelyik időpontban kizárhatja.

 

IV. REGISZTRÁCIÓ, DÍJFIZETÉS

IV.1. Regisztrációra, díjfizetésre vonatkozó általános rendelkezések

 1. Az online regisztrációval a résztvevő elfogadja a részvétel előírásait és szabályait, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
 2. A díjat visszakövetelni nem lehet. A díj visszafizetése nem áll a Szervező módjában.
 3. A díjat más rendezvényre nem lehet átvinni, de másik résztvevőnek át lehet adni.
 4. A díj megfizetése két módon lehetséges: BARION fizetési rendszerben online bankkártyával, illetve banki átutalással. A regisztráció véglegesítésének előfeltétele a díj megfizetése. A tranzakció akkor válik befejezetté, amikor az összeg jóváírásra kerül a számlán – banki átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet.
 5. Simple Pay fizetés, illetve utalás esetén:
  • elfogadó neve: Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
  • e-mail: info@otthonrolhaza.hu
  • cégjegyzékszám: 18-02-020069101
  • adószám: 18877410-1-18
  • bankszámlaszám: 16200209-17072980
 1. A Simple Pay fizetési rendszer Általános Szerződési Feltételei a https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ oldalon keresztül érhetőek el.

IV.2. Kerékpártúra díjának fizetésére vonatkozó rendelkezés

 1. A I. bekezdésben rögzített kerékpártúrára történő regisztráció, illetve túrán való részvétel feltétele az alábbi bruttó összegű, az általános forgalmi adót tartalmazó díj megfizetése, melynek pontos összege a otthonrolhaza.hu weboldalon található.
 2. A díj az alábbi elemeket tartalmazza:
  • indulás joga,
  • túravezetés és útvonalbiztosítás a túra során,
  • szükség esetén elsősegélynyújtás egészségügyi személyzettel,
  • technikai segítség (kisebb defektek esetén helyben szerviz, nagyobb defekt, helyben nem orvosolható defekt esetén szállítás a következő szálláshelyig),
  • túra közbeni frissítés,
  • napi kétszeri étkezés,
  • szállás a túra során, a rajtot követő éjszakákon és amennyiben a résztvevő igényli, az 2022. augusztus 20.-i éjszakán Budapesten,
  • részvétel egyes kiemelt szálláshelyeken szervezett rendezvényeken,
  • részvétel a 2022. augusztus 20.-i központi rendezvényeken

IV.3. Vízitúra díjának fizetésére vonatkozó rendelkezés

 1. A II. bekezdésben rögzített vízitúrára történő regisztráció, illetve túrán való részvétel feltétele a honlapon feltüntetett bruttó összegű, az általános forgalmi adót tartalmazó díj: 1.000 Ft/fő, azaz ezer forint személyenként.
 2. A díj az alábbi elemeket tartalmazza:
  • indulás joga,
  • túravezetés,
  • frissítőcsomag és ajándékcsomag
  • belépési jogosultság a budapesti rendezvényekre

IV.4. Gyalogtúra díjának fizetésére vonatkozó rendelkezés

 1. Az I. bekezdésben rögzített gyalogtúrára történő regisztráció, illetve túrán való részvétel feltétele a honlapon feltüntetett bruttó összegű, az általános forgalmi adót tartalmazó díj: 1.000 Ft/fő, azaz ezer forint személyenként.
 2. A díj az alábbi elemeket tartalmazza:
  • indulás joga,
  • túravezetés,
  • frissítőcsomag és ajándékcsomag
  • belépési jogosultság a budapesti rendezvényekre

 

V. RÉSZVÉTEL LEMONDÁSA, RENDEZVÉNY ELMARADÁSA

 1. A részvétel lemondása: A részvételt a rajtdátum előtt legkésőbb 2 héttel lehet lemondani a résztvevő által regisztrált e-mail címről az info@otthonrolhaza.hue-mail címre küldött levélben történő bejelentéssel. Vis maior esetén a regisztrált résztvevő számára a fizetett díj visszatérítésre kerül.
 2. A rendezvény elmaradása: Amennyiben a rendezvény a Szervező hibájából nem kerül megvalósításra, abban az esetben a Szervező fizetett díj visszatérítésével kártalanítja a regisztrált személyeket. A rendezvény elindítását követően, ha azt haladéktalanul félbe kell hagyni, a befizetett díj visszatérítésére nincs mód.

 

VI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szervezőnek joga van vis maior esetén (pl. időjárási körülmények, egyéb váratlan okok miatt) az útvonalfelelőssel egyeztetve a rendezvényterv megváltoztatására, a túra megtartásától való elállásra.
 2. Szervező és Lebonyolító kifejezetten kijelenti, hogy vis maior eseménynek tekinti, és felelősségét kifejezetten kizárja a SARS-CoV-2 koronavírus kapcsán bármely, a rendezvényt érintő országban vagy területen érvényes és hatályos jogszabályban foglalt vagy állami hatóság által egyébként fenntartott korlátozó intézkedés miatti, a rendezvény tekintetében beálló részleges vagy teljes meghiúsulás miatt, valamint ezen okból adódó bármely jellegű kár kapcsán. A vis maior események további rendelkezéseit jelen ÁSZF V. bekezdése tartalmazza.
 3. Amennyiben az aktuális járványügyi helyzetre tekintettel határzárra kerül sor, a rendezvény – a vis maior helyzetre készített forgatókönyv és a módosított Általános Szerződési Feltételek szerint – országhatárokon belül kerül megszervezésre.
 4. Amennyiben a résztvevő nem fogadja el a vis maior helyzetre tekintettel módosított Általános Szerződési Feltételeket, a rendezvény előtt – a IV.1. pontban foglalt módon – joga van lemondani a részvételt.

 

VII. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen előírásokat és szabályokat egyoldalúan módosítsa, melyről a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos honlapon keresztül tájékoztatja az érdeklődőket, résztvevőket.
 2. Amennyiben a résztvevő nem fogadja el a módosított Általános Szerződési Feltételeket, a rendezvény előtt – a IV.1. pontban foglalt módon – joga van lemondani a részvételt.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a rendezvény egyedi szabályzataival és előírásaival együttesen érvényesek, melyek a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos honlapon elérhetőek.